Varmt VälkommenOm Medicinsk hypnosOm hypnosBehandlingPriser & kontakt

MEDICINSK HYPNOS
Må bra
 
Behandling

Även andra problem kan tas bort eller reduceras kraftigt, hit hör bl.a. smärtproblem. Hypnoanalys och terapi är en oerhört effektiv metod för att få fram en smärtlindring. Också missbruk av mat, alkohol, droger, tobak behandlas med mycket bra resultat.

Sport och prestation kan ökas med hypnos, genom att minnas sättet och känslan vid vinsten, eller så kan det specifika avstampet vid höjdhopp etc. memoreras i det inre och tas fram som en känsla.

Många företag väljer idag att anlita en hypnoterapeut för att reducera stressen inom företaget. Detta kan ge företaget stora förtjänster i form av en friskare personal med många kreativa lösningar. Utan stress så arbetar personalen effektivare.

Här nedan följer några av problemen där hypnos kan ta bort dem helt, eller kraftigt minska besvären.

• Dåligt självförtroende, Depression, Ångest, oro, nervositet och ängslan.
• Panikångest, Tvångstankar- handlingar.
• Fobier ex. tandläkarskräck, flygrädsla mm.
• Skräck för att tala offentligt- tala inför folk
• Missbruk och beroende, även rökning
• Ätstörningar: övervikt - undervikt
• Sömnstörningar, kronisk trötthet
• Olika smärttillstånd
• Stress- högt blodtryck 
• Magproblem 
• Migrän
• Reumatisk värk
• Fibromyalgi
Varmt VälkommenOm Medicinsk hypnosOm hypnosBehandlingPriser & kontakt